background image
find us on facebook button
find us on facebook button
Facebook Messenger บ้านสวนสายสมร
Line บ้านสวนสายสมร
บ้านสวนสายสมร
11/2 หมู่ 6 ต.หินตั้ง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000

Tel: คุณแอมป์ 087-0301824
Calling 8:00 - 20:00 น.

Email: [email protected]
ที่พัก

ที่พัก บ้านสวนสายสมร นครนายก

บ้านสวนสายสมร นครนายก พื้นที่สำหรับผู้ต้องการพักผ่อนกับบรรยากาศสวนผลไม้ ติดภูเขา ในชุมชนเล็กๆ โดยที่พักมีทั้งแบบห้อง และแบบบ้านเป็นหลัง

บ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเล็กน้อย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านเล็กน้อย 1 (มีอ่างน้ำอุ่น)
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 2,150 บาท พร้อมอาหารเช้า
บ้านเล็กน้อย 2 (มีอ่างน้ำอุ่น)
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,850 บาท พร้อมอาหารเช้า
บ้านเล็กน้อย 3
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,450 บาท พร้อมอาหารเช้า
ทุกหลังพร้อมด้วย แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เสื้อผ้า
บ้านพักที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว
พักผ่อนแบบครอบครัวเล็กๆ หรือรองรับผู้บริหาร
พร้อมมุมชมวิวส่วนตัวหน้าระเบียงบ้าน
บ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านร่มไม้ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านร่มไม้
 • สำหรับ 4 ท่าน ราคา 2,850 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องนอนรวม 1 ห้อง
 • ห้องน้ำในตัวบ้าน 1 ห้อง นอกบ้าน 8 ห้อง
บ้านสำหรับหมู่คณะ มีระเบียงกว้างสำหรับพักผ่อนหน้าบ้าน
บ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านส้มโอ บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านส้มโอ
 • สำหรับ 6 ท่าน ราคา 3,750 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • เสริมได้ 1 ท่าน ท่านละ 380 บาท
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องนอนรวม 2 ห้อง ห้องใหญ่ 4 ท่าน ห้องเล็ก 2 ท่าน
 • ห้องน้ำในตัวบ้าน 2 ห้อง นอกบ้าน 8 ห้อง
มีศาลาสำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมข้างบ้าน
พร้อมห้องน้ำสนามรองรับ เพื่อความสะดวกหลังจากการเล่นกิจกรรมทางน้ำ
บ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านเฮือนซำบาย บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านเฮือนซำบาย
 • สำหรับ 6-10 ท่าน ราคา 4,550 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • เสริมได้ 1 ท่าน ท่านละ 380 บาท
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น อ่างซักล้าง
 • ห้องนอนรวม 3 ห้อง ห้องละ 2,4,4 ท่าน
 • ห้องน้ำในตัวบ้าน 2 ห้อง
บ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกบ้านหมอนทอง บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
บ้านหมอนทอง
 • สำหรับ 6-8 ท่าน ราคา 3,950 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • เสริมได้ 2 ท่าน ท่านละ 380 บาท
 • แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น สบู่ ยาสระผม
 • ห้องนอนแยก 2 ห้อง ห้องละ 4 ท่าน
 • (1 เตียงใหญ่ 2 เตียงเล็ก ต่อห้อง รวม 6 เตียง พักได้ 8 ท่าน)
บ้านหมอนทอง ด้านหน้ามีระเบียงกว้าง
ที่นั่ง เตาย่าง และอุปกรณ์ปิ้งย่าง ถ้วยช้อนจานชาม
สามารถนั่งทานอาหาร รวมตัวกันได้
ห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวชมพู บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องบัวชมพู
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,050 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น
ห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องบัวฟ้า บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องบัวฟ้า
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,250 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • เสริมได้ 1 ท่าน ท่านละ 380 บาท
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น
ห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายกห้องใบบัว บ้านสวนสายสมร ที่พักนครนายก
ห้องใบบัว
 • สำหรับ 2 ท่าน ราคา 1,450 บาท พร้อมอาหารเช้า
 • พร้อมด้วยแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น

แผนผังบ้านพัก

แผนผังบ้านพัก บ้านสวนสายสมรคลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่